สพอ.แม่จัน>>>ให้คำแนะนำการดำเนินงานให้กับนายสว่าง ต๊ะต้องใจ ครัวเรือนเป้าหมายในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่”โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” หมู่ที่ 3 ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย

วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2564 สิบเอกสมชัย สมนา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ให้คำแนะนำการดำเนินงานให้กับนายสว่าง ต๊ะต้องใจ ครัวเรือนเป้าหมายที่ตำบลสันทราย ในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ปี 2565

(Visited 4 times, 1 visits today)