สพอ.แม่จัน >>> ได้ประชุมชี้แจงคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่จัน

วันที่ 3 มีนาคม 2564 นางวีรินทร์ วันทมาตย์ พัฒนาการอำเภอแม่จัน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่จัน และคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่จัน ได้ประชุมชี้แจง การ Kick Off ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 , การจัดกิจกรรมวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2564 และการจัดตั้งกองทุนเมล็ดพันธ์ผัก โดยมี นางสลักจฤฎดิ์ ติยะไพรัช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ เป็นประธาน ในการประชุม

(Visited 14 times, 1 visits today)