นางวีรินทร์ วันทมาตย์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอแม่จัน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โดย maechan วันที่ 09 มี.ค. 2564

สพอ.แม่จัน >>> ลงติดตามขับเคลื่อน สร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการแปลงพื้นที่เป้าหมาย การพัฒนาพื้นที่เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

วันที่ 9 มีนาคม 2564 นางวีรินทร์ วันทมาตย์ พัฒนาการอำเภ [...]