นางวีรินทร์ วันทมาตย์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอแม่จัน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โดย maechan วันที่ 09 เม.ย. 2564

สพอ.แม่จัน>>>ให้คำแนะนำ ในการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภท เงินทุนหมุนเวียน(เงินกู้)

วันที่ 9 เมษายน 2564 นางวีรินทร์ วันทมาตย์ พัฒนาการอำเภ [...]