กิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

📣📣📣 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ใจ หวัดพะเยา ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
━━━━━━━━━━━━━━
วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 น.
นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองเล็งทราย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ เกาะกลางน้ำหนองเล็งทราย ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
โดยนางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมกัน ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณเกาะกลางน้ำหนองเล็งทราย อำเภอแม่ใจ เนื่องในวันดินโลก (World Soil Day) เพื่อน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564…
ในการนี้นางวรรณภา คงมั่น พัฒนาการอำเภอแม่ใจ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่ใจ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ เกาะกลางน้ำหนองเล็งทราย ตำบลบ้านเหล่าอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
🌻🌻🌻หนาวนี้ ที่หนองเล็งทราย🌻🌻🌻
🌻รักแม่ใจ สร้างแม่ใจ ไปด้วยกัน อย่างยั่งยืน🌻
━━━━━━━━━━━━━━
📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา รายงาน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#UNFAO
#Change for good
#โคก หนอง นา
#ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรักกับพช.
#กรมการพัฒนาชุมชน
(Visited 5 times, 1 visits today)