ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

📣📣📣 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
━━━━━━━━━━━━━━
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น.
🆕️นางวรรณภา คงมั่น พัฒนาการอำเภอแม่ใจ และนายถวิล ใจนันตา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อซักซ้อมและสร้างความเข้าใจร่วมกันของพัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี ดร.พิธาน ไพโรจน์ ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมการพัฒนาชุมชน และ ดร. อภิชาต บัวกล้า รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนและให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมฯ โดยพร้อมเป็นภาคีเครือข่ายสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพะเยา
🌻🌻🌻หนาวนี้ ที่หนองเล็งทราย🌻🌻🌻
🌻รักแม่ใจ สร้างแม่ใจ ไปด้วยกัน อย่างยั่งยืน🌻
━━━━━━━━━━━━━━
📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา รายงาน
#Change for good
#โคก หนอง นา
#ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรักกับพช.
(Visited 17 times, 1 visits today)