กิจกรรมมอบภาพแบบผ้าบาติกลายพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ตามโครงการสืบสานภูมิปัญญาพื้นถิ่นสู่การพัฒนาผ้าถิ่นไทย

📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยาร่วมกิจกรรมมอบภาพแบบผ้าบาติกลายพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ตามโครงการสืบสานภูมิปัญญาพื้นถิ่นสู่การพัฒนาผ้าถิ่นไทย
—‐—————————————————-
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 น.
🆕️ นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมมอบภาพแบบผ้าบาติกลายพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ตามโครงการสืบสานภูมิปัญญาพื้นถิ่นสู่การพัฒนาผ้าถิ่นไทย ณ ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ (กาดต้นสัก) ภายในศาลากลางจังหวัดพะเยา ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา จัดขึ้น เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นรีรัตนราชกัญญา ด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายและการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมจากภูมิปัญญาพื้นถิ่นของไทย อีกทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และนำแบบผ้าบาติกลายพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เป็นต้นแบบ และพัฒนาต่อ
ยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่น
🆕️ นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้ส่งมอบภาพแบบผ้าลายพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาให้จังหวัดพะเยา เพื่อมอบให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 3 ลาย คือ ลาย “ปาเต๊ะร่วมใจเทิดไท้เจ้าหญิง” ลาย “ท้องทะเลไทย” และลาย “ป่าแดนใต้” โดยได้ดำเนินการมอบให้กับกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ จำนวน 31 กลุ่ม
🆕️ ในการนี้ นางวรรณภา คงมั่น พัฒนาการอำเภอแม่ใจ และนายรุ่งนที คำเรืองฤทธิ์ อาสาพัฒนา รับผิดชอบงาน OTOP นำกลุ่มใบไม้ลายลักษณ์ เข้ารับมอบภาพแบบผ้าบาติกฯ
และกลุ่ม จิน จิน สไตล์ผ้าปักชาวเขา ร่วมจัดแสดง และสาธิตการปักผ้า
📺สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย พิธีมอบภาพแบบผ้าบาติกพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา , การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” จากผู้ประกอบการทั้ง 9 อำเภอ , การแสดงและจำหน่ายของขวัญ ของฝาก ของที่ระลึกในเทศกาลของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2565 , การสาธิตและ work shop ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และผ้าบาติกลายพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
🌻🌻🌻หนาวนี้ ที่หนองเล็งทราย🌻🌻🌻
🌻รักแม่ใจ สร้างแม่ใจ ไปด้วยกัน อย่างยั่งยืน🌻
━━━━━━━━━━━━━━
📸📝 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา รายงาน
#Change for good
#โคก หนอง นา
#ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรักกับพช.
(Visited 3 times, 1 visits today)