นายภาคภูมิ ตั๋นพิงค์ พัฒนากรตำบลแม่สึก ร่วมประชุมชี้แจงการสนับสนุนงานกิจกรรม ในพื้นที่หมู่บ้านของโครงการหลวงปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก

(Visited 46 times, 1 visits today)