นายภาคภูมิ ตั๋นพิงค์ พัฒนากรตำบลแม่ศึก และ นายธีรพันธ์ ทนันไชย ผู้นำ อช ตำบลแม่ศึก ร่วมกิจกรรมการประชุมจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่ศึก

(Visited 153 times, 1 visits today)