@แม่แจ่มจัดกิจกรรม “การแข่งขันลาบหมูคั่ว” ในงานมหกรรมผ้าตีนจกและผลิตภัณฑ์ชนเผ่า อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2562

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นางณัฐธยาน์ โปธิ [...]

อ่านต่อ

@แม่แจ่ม พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมผ้าตีนจกและผลิตภัณฑ์ชนเผ่าอำเภอแม่แจ่มครั้งที่ 26 ปี 2562 ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเ [...]

อ่านต่อ