@สพอ.แม่แจ่ม ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย ผู้ตรวจกระทรวงฯรองอธิบดี และคณะผู้บริหาร ในโอกาสลงพื้นที่ อำเภอแม่แจ่ม

วันที่ 6 มีนาคม 2562 นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม [...]

อ่านต่อ

@พัฒนาการอำเภอแม่แจ่มร่วมประชุมผู้บริหารและนักวิชาการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2562

28 กพ.2562 เวลา09.00น. นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอ [...]

อ่านต่อ

@พัฒนาการอำเภอแม่แจ่มประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจังหวัด (คสป.) จังหวัดเชียงใหม่

26 กพ.2562 เวลา 09.30น. -นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำ [...]

อ่านต่อ