กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

🔸วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 🔸สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม [...]

อ่านต่อ

ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอแม่แจ่ม รุ่นที่1

(m)ae (c)haem (n)ews วันที่ 7 ตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนา [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม ได้ให้การต้อนรับ นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ( ผู้ช่วย) กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม

m)ae (c)haem (n)ews วันที่ 1 ตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนาช [...]

อ่านต่อ

สำรวจพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ โคก หนอง นาโมเดล

Mae Chaem news โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพช [...]

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ โคก หนอง นาโมเดล

Mae Chaem news โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพช [...]

อ่านต่อ

พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Mae Chaem news วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นางสาวนงนุช สุทธิ [...]

อ่านต่อ