ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจติดตามงานสพอ.แม่แจ่ม

วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. นางสาวนงนุช สุทธิย [...]

อ่านต่อ

โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 10 กันยายน 2563 🔺นางสาวนงนุช สุทธิยา นักวิชาการพ [...]

อ่านต่อ

สำรวจพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ โคก หนอง นาโมเดล

Mae Chaem news โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพช [...]

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ โคก หนอง นาโมเดล

Mae Chaem news โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพช [...]

อ่านต่อ

พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Mae Chaem news วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นางสาวนงนุช สุทธิ [...]

อ่านต่อ