@พช.แม่แจ่ม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำ [...]

อ่านต่อ

@พช.แม่แจ่ม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางเสาวลักษณ์ ไชยเม [...]

อ่านต่อ

@พช.แม่แจ่ม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มทอผ้า ซึ่งนำลายพระราชทาน “ลายขอ” เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ สู่ผ้าตีนจกแม่แจ่ม

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางเสาวลักษณ์ ไชยเม [...]

อ่านต่อ

Mae Chaem News @พช.แม่แจ่ม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำ [...]

อ่านต่อ

@พช.แม่แจ่ม ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน “โคก หนอง นา พช.”

วันที่ 27 เมษายน 2564 นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำ [...]

อ่านต่อ