กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

(m)ae (c)haem (n)ews
?วันที่ 28 กรกฎาคม 2563
?นางสาวนงนุช สุทธิยา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม
?ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
?โดยมีนายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่มเป็นประธานในพิธีฯ
?ช่วงเช้า ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล/พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
?ช่วงเย็น ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม
ทีมประชาสัมพันธ์ พช.เชียงใหม่
ว่าที่ร.ต.หญิงกัลญา สมจันทร์ สพอ.แม่แจ่ม : รายงาน

(Visited 38 times, 1 visits today)