ประชุมชี้แจงสตรี เรื่องการพักชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มผู้กู้เงินโครงการ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการสตรีแบ่งปันรักปลูกผักปลอดภัย

(m)ae (c)haem (n)ews สตรีปลูกผัก ปลูกฮัก แบ่งปัน เอื้ออ [...]

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎ [...]

อ่านต่อ

ปฏิบัติการ Quick win 90 วัน ปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร (โดยไม่ใช้งบราชการ) 1 ครัวเรือน 1 แปลงผัก ปลูกฮัก แบ่งปัน เอื้ออาทร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ปฏิบัติการ Quick win 90 วัน ปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่น [...]

อ่านต่อ

มอบสิ่งของ เครื่องใช้ อาหารแห้งและหน้ากากอนามัย ให้แก่ครัวเรือนยากจนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2562 ครัวเรือนนางซอน หลวงนอน

วันที่ 10 เมษายน​ 2563 นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอ [...]

อ่านต่อ