@สพอ.แม่แจ่มพร้อมด้วยเครือข่ายร่วมโครงการ” สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน”

Mae Chaem (newspaper)
🔶 สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน
♦️วันที่ 9 ธันวาคม 2562
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU) โครงการ” สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน” กับ 4 จังหวัดภาคเหนือประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน
🔶ในการนี้
นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม พร้อมด้วยนางสาวนงนุช สุทธิยา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแม่แจ่ม คณะกรรมการเครือข่าย OTOPอำเภอ และเครือข่าย อช. อำเภอร่วมกิจกรรม ” สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน ”
🔷 กิจกรรมประกอบด้วยการจัดแสดงผ้าไทย/ผ้าไทยประยุกต์และอัตลักษณ์ท้องถิ่นการเดินแฟชั่นโชว์/ เสวนาผ้าไทย
🔸เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอนุรักษ์ส่งเสริมและเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าไทยทำให้ผ้าไทยคงอยู่คู่แผ่นดินและเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ ผู้ประกอบการ OTOP
📌 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

(Visited 45 times, 1 visits today)