ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอแม่แจ่ม (ก.ช.ภ.อ.แม่แจ่ม)

Mae Chaem News
ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอแม่แจ่ม (ก.ช.ภ.อ.แม่แจ่ม)
วันที่ 9 ธันวาคม 2562
นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม มอบหมายนายจีระศักดิ์ ผิวอ่อน เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงานพ
ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอแม่แจ่มครั้งที่ 5/ 2562
โดยมีนางสาวพัทธนันท์ พิทาคำ ปลัดอาวุโสอำเภอแม่แจ่มเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
เพื่อให้การช่วยเหลือ ผู้ ประสบภัย จากความกดอากาศต่ำที่อ่อนกำลังลงจากพายุระดับ 1 โพดุล ก่อให้เกิดความเสียหายพื้นที่การเกษตรพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม
ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม
พช.เชียงใหม่ สพอ.แม่แจ่ม :รายงาน

(Visited 14 times, 1 visits today)