@สพอ.แม่แจ่มร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนและเยาวชนอำเภอแม่แจ่ม 2562

Mae Chaem (newspaper)
การแข่งขันกีฬานักเรียนและเยาวชนอำเภอแม่แจ่ม
วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00น.
นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม มอบหมายนายอดิศร ปันทะรส นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนและเยาวชนอำเภอแม่แจ่มประจำปี 2562
พิธีเปิดประกอบไปด้วยการเดินขบวนพาเหรด ขบวนนักกีฬาแต่ละสี นักกีฬาอาวุโสวิ่งคบเพลิงเปิดงาน และการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนต่างๆในอำเภอแม่แจ่ม
เพื่อแสดงน้ำใจนักกีฬาของนักเรียนและเยาวชนอำเภอแม่แจ่ม
ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเนินวิทยา ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
พช.เชียงใหม่ สพอ.แม่แจ่ม :รายงาน

(Visited 108 times, 1 visits today)