ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน

Mae Chaem News
ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
วันที่ 6 ธันวาคม 2562
นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม มอบหมายนายจีระศักดิ์ ผิวอ่อน เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงานพร้อมด้วยว่าที่ร.ต.หญิงกัลญา สมจันทร์ อาสาพัฒนา
ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินและสร้างการมีส่วนร่วมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่
ในการประชุมครั้งนี้ ร.ต.ท วิวรรธน์ นะที รองสว.(ป) สภ.แม่แจ่ม ได้เป็นวิทยากรในการบรรยายสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่แม่แจ่ม
และแนวทางการป้องกันปัญหายาเสพติด
ณ ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่
พช.เชียงใหม่ สพอ.แม่แจ่ม :รายงาน

(Visited 21 times, 1 visits today)