วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหาราชบรมนาถบพิตร

Mae Chaem News
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหาราชบรมนาถบพิตร
“วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ”
วันที่ 5 ธันวาคม 2562
นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม
ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร
ด้วยมีนายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภออำเภอแม่แจ่มเป็นประธานในพิธีฯ
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่มร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วม ถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันหาสุดมิได้
ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม
พช.เชียงใหม่ สพอ.แม่แจ่ม :รายงาน

(Visited 13 times, 1 visits today)