@สพอ.แม่แจ่มมอบ อสพ.เป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาส

Mae Chaem (newspaper)
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่มมอบหมาย ว่าที่ร.ต.หญิงกัลญา สมจันทร์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่มผู้รับผิดชอบตำบลท่าผา
เป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาส กิจกรรมการทำกระทงจากโคนไอศกรีม เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพผู้ได้โอกาสในพื้นที่ตำบลท่าผาโดยเน้นหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โดยมีนายสุพจน์ ริจ่าม นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
พช.เชียงใหม่ สพอ.แม่แจ่ม :รายงาน

(Visited 43 times, 1 visits today)