@สพอ.แม่แจ่มประชุมสตรี เครือข่ายผู้ประกอบการ OTOP อำเภอแม่แจ่ม และ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) เตรียมดำเนินงาน “แก้จนเพื่อคนแม่แจ่ม” โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ

Mae Chaem news
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.00น.
นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม พร้อมด้วยนางสาวนงนุช สุทธิยา เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่มผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและงาน OTOP
ประชุมสตรี เครือข่ายผู้ประกอบการ OTOP อำเภอแม่แจ่ม และ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) เตรียมดำเนินงาน “แก้จนเพื่อคนแม่แจ่ม” โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ เพื่อช่วยเหลือ ครัวเรือนนำร่อง 1 ครัวเรือน ในการสร้างบ้าน/ห้องน้ำและเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆและขยายความช่วยเหลือไปยังครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี2562 อีก 8 ครัวเรือนที่เหลือ
ณ ร้านอุษาผ้าฝ้าย อำเภอแม่แจ่ม
พช.เชียงใหม่ สพอ.แม่แจ่ม :รายงาน

(Visited 24 times, 1 visits today)