@สพอ.แม่แจ่มร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

Mae Chaem News

♦️วันที่ 18 ตุลาคม 2562
นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่มพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม
ร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
โดยมีนางสาวพัทธนันท์ พิทาคำ ปลัดอาวุโสอำเภอแม่แจ่ม เป็นประธานในกิจกรรมฯ
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถานถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดย มุ่งเน้นการพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ศาสนสถาน ที่วัดนางแล ซึ่งจะจัดงาน สลากภัตใน วันที่ 19 ตุลาคม 2562 นี้
ณ วัดต้นตาล-นางแล หมู่ที่ 5 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

พช.เชียงใหม่ สพอ. แม่แจ่ม: รายงาน

(Visited 14 times, 1 visits today)