@สพอ.แม่แจ่ม ร่วมกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ประจำปี 2562

Mae Chaem News
วันที่ 15 ตุลาคม 2562
นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม
ร่วมกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ประจำปี 2562
โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม
นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม ซึ่งในครั้งนี้
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่

พช.เชียงใหม่ สพอ. แม่แจ่ม: รายงาน

(Visited 8 times, 1 visits today)