อำเภอแม่แจ่มจัดพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ตุลาคม2562
อำเภอแม่แจ่มจัดพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

➡️วันที่ 13 ต.ค. 2562 เวลา 18.30 น. นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอร่วมประกอบพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
➡️ ในการนี้ นายบุญลือ. ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวส่วนราชการ /ภาครัฐ /ภาคเอกชน ประชาชนจิตอาสา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
➡️ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

#พช.เชียงใหม่
#สพอ.แม่แจ่ม รายงาน

(Visited 6 times, 1 visits today)