@สพอ.แม่แจ่ม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมล้ำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

Mae Chaem News
วันที่ 13 ตุลาคม 2562
นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่มพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมล้ำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
โดยมีนายบุญลือ ธรรมมาธรานุรักษ์ อำเภอแม่แจ่มเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม
สำนักงานพัฒนาชุมชนแม่แจ่มร่วมพิธี
-ทำบุญตัดบาตร
-พิธีวางพวงมาลา
และถวายบังคม
-กิจกรรมจิตอาสาถวายพระกุศล

ณ ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม

พช.เชียงใหม่ สพอ.แม่แจ่ม: รายงาน

(Visited 5 times, 1 visits today)