@สพอ.แม่แจ่มร่วมต้อนรับ นายสนธิรัตน์ สนธิจริวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในโอกาสเยือนพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม

Mae Chaem News วันที่ 23 ตุลาคม 2562 นางณัฐธยาน์ โปธิมา [...]

อ่านต่อ

@สพอ.แม่แจ่มสำรวจและเยี่ยมเยียนครัวเรือนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่า เกณฑ์ จปฐ. ปี 2562ตำบลกองแขกและตำบลบ้านทับ

Mae Chaem News วันที่ 21 ตุลาคม 2562 นางณัฐธยาน์ โปธิมา [...]

อ่านต่อ