ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีด้านสุขภาพและกฎหมายสิทธิสตรีและส่งเสริมการออมแก่สตรีเทศบาลตำบลแม่แจ่ม

วันที่ 11 กันยายน 2562 นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอ [...]

อ่านต่อ

พัฒนาการอำเภอแม่แจ่มร่วมประชุมคณะทำงานการกำหนดและจัดทำยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 10 กันยายน 2562 นางณัฐธิยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภ [...]

อ่านต่อ

@สพอ.แม่แจ่มร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ

Maechaem NEWS วันที่ 3 กันยายน 2562 นางณัฐธยาน์ โปธิมา [...]

อ่านต่อ

ประชุม คณะทำงานระบบควบคุมภายใน (Internal Control)สำหรับสินค้าที่ขอใช้เครื่องหมายตราสัญลักษณ์บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผ้าตีนจกแม่แจ่ม

Maechaem NEWS วันที่ 2 กันยายน 2562 นางณัฐธยาน์ โปธิมา [...]

อ่านต่อ