28 กค.62 พัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติโดยมีกิจกรรมปลูกหญ้าและปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช 2562

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น.➡️นางณัฐธยาน์ โปธิม [...]

อ่านต่อ

พัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่มร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช 2562

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00 น.➡️นางณัฐธยาน์ โปธิม [...]

อ่านต่อ

22 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 น.นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่มร่วมกิจกรรมถวายเทียนงานสลากพัตต์และส่งเสริมผ้าซิ่นตีนจกอำเภอแม่แจ่ม

Mae Chaem News ➡️วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 น. น [...]

อ่านต่อ

@สพอ.แม่แจ่มประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแม่แจ่ม ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอ [...]

อ่านต่อ