สพอ.แม่แจ่ม ประชุมทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนประจำเดือนมิถุนายน 2562

10 มิถุนายน 2562 นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม
จัดประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม เพื่อสนับสนุน/ติดตามงานตามนโยบายสำคัญ และงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ไตรมาส 3-4 ประจำปี 2562

(Visited 31 times, 1 visits today)