พัฒนาชุมชน Mae Chaem ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ

📍พช.Mae Chaem ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ
📍5 มิถุนายน 2562 เวลา10.00น.นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม และนางเกษร กรรณิกา ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่แจ่มและผู้แทนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแม่แจ่ม📍จัดประชุมประธานสตรีตำบลและผู้แทนสตรีตำบลกำหนดแผนประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล เพื่อ1.ติดตามกลุ่มอาชีพที่กู้เงินไปประกอบอาชีพ 2.รับสม้ครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทองค์กร(กพสม.) 3.ประชาสัมพันธ์เสื้อเหลืองของกองทุนสตรีจังหวัด
📍ณ ห้องประชุมพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม

(Visited 42 times, 1 visits today)