นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม เข้าร่วมอบรมการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบให้ข้าราชการในจังหวัดเชียงใหม่ (ระดับอำเภอ)

จังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการอบรมรมเสริมสร้างความรู้ด้านการ [...]

อ่านต่อ

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

?พช.แม่แจ่ม?ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา [...]

อ่านต่อ