@สพอ.แม่แจ่มประชาสัมพันธ์การสมัครผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรรโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ปี 2562

News (m)ae Chaem โครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภ [...]

อ่านต่อ

สพอ.แม่แจ่มเตรียมการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

News (m)ae Chaem การดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพ [...]

อ่านต่อ