สพอ.แม่แจ่มร่วมโครงการการเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหรือค้าเกษตรกิจกรรมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ( Firld day)

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอ [...]

อ่านต่อ

@สพอ.แม่แจ่ม Kick off โครงการพัฒนา หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 อำเภอแม่แจ่ม จัดกิจกรรม Kick off [...]

อ่านต่อ