ร่วมรับฟังประชุมผ่านช่องทาง TV พช. กรมการพัฒนาชุมชน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Team MaeChaem…23 เมษายน 2562 📌นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่มพร้อมด้วยทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม ร่วมรับฟังประชุมผ่านช่องทาง TV พช. กรมการพัฒนาชุมชน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม พช.เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ สพอ.แม่แจ่ม รายงาน

(Visited 58 times, 1 visits today)