@สพอ.แม่แจ่มร่วมกันสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง รดน้ำสระเกล้าดำหัว

“Team MaeChaem ร่วมสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2562”
วันที่ 22 เมษายน 2562 นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่มพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม ร่วมกันสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง รดน้ำสระเกล้าดำหัว นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม ,ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอแม่แจ่ม ,ประธานเครือข่าย OTOP อำเภอแม่แจ่ม ,ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแม่แจ่มเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2562 ณ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ พช. เชียงใหม่ สพอ.แม่แจ่มรายงาน

(Visited 16 times, 1 visits today)