@พัฒนาการอำเภอแม่แจ่มร่ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนเทศกาลสงกรานต์ อำเภอแม่แจ่ม

MaeChaem..News
วันที่ 11 เมษายน 2562
นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ระหว่างวันที่ 11-17เมย.62
โดยมีนายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์
นายอำเภอแม่แจ่ม
เป็นประธานในพิธีเปิด
เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ให้เป็นไปตามเป้าหมายการดำเนินการของจังหวัดเชียงใหม่ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอำเภอแม่แจ่ม ณ บริเวณจุดตรวจหน้าเทศบาลตำบลแม่แจ่ม
พช. เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์แม่แจ่ม รายงาน..

(Visited 71 times, 1 visits today)