@สพอ.แม่แจ่มนำครัวเรือนต้นแบบวิถีพอเพียงเข้ารับเกียรติบัตรครัวเรือนต้นแบบวิถีพอเพียง ดีเด่นระดับจังหวัด

วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา10.00น. นางณัฐธยาน์โปธิมา พัฒ [...]

อ่านต่อ

ร่วมรับฟังประชุมผ่านช่องทาง TV พช. กรมการพัฒนาชุมชน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Team MaeChaem…23 เมษายน 2562 ?นางณัฐธยาน์ โปธิมา [...]

อ่านต่อ

ทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม พร้อมด้วยกลุ่มองค์กรต่างๆร่วมดำหัวพัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม

วันที่ 22 เมษายน 2562ทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ [...]

อ่านต่อ