พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงยกช่อฟ้าวิหารวัดป่าแดด ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 15.59 น. พระเจ้าหลานเธอพระอง [...]

อ่านต่อ

@นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม ร่วมรับนโยบายการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจาก นายคมสันต์ สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

?Mae Chaem?20 มีนาคม2562 เวลา08.30.00-16.30น.อำเภอแม่แจ [...]

อ่านต่อ

@นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่มและทีมงานพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”ณ วัดป่าแดด ต.ท่าผา

20มีนาคม2562 เวลา09.00น. ?นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำ [...]

อ่านต่อ

@สพอ.แม่แจ่มสนับสนุนโครงการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วาระจังหวัดเชียงใหม่ (เชียงใหม่ 100%)

วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 น. ?นางณัฐธยาน์ โปธิมา [...]

อ่านต่อ