@พัฒนาการอำเภอแม่แจ่มร่วมประชุมผู้บริหารและนักวิชาการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2562

28 กพ.2562 เวลา09.00น.
นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม ร่วมประชุมผู้บริหารและนักวิชาการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2562
นายเจริญ สีวาโย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุม กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

(Visited 25 times, 1 visits today)