@สพอ.แม่แจ่ม ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่บ้านแม่ปาน

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ บ้านแม่ปานหมู่ที่ 10 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน แก่คณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินและเพื่อขยายผลการดำเนินงานต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ในการประชุมครั้งนี้ นายพัชรากร อุทธาปา(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ปลัดอำเภอแม่แจ่ม เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับสถานะการณ์ยาเสพติดของอำเภอแม่แจ่ม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม การประชุมในครั้งนี้ได้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านแม่ปาน ณ ศาลาประชาคม บ้านแม่ปาน หมู่ที่ 10 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
…ทีม พช.เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ สพอ.แม่แจ่ม รายงาน

(Visited 342 times, 1 visits today)