@พัฒนาการอำเภอแม่แจ่มร่วมประชุมผู้บริหารและนักวิชาการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2562

28 กพ.2562 เวลา09.00น. นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอ [...]

อ่านต่อ

@พัฒนาการอำเภอแม่แจ่มประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจังหวัด (คสป.) จังหวัดเชียงใหม่

26 กพ.2562 เวลา 09.30น. -นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำ [...]

อ่านต่อ