พัฒนาการอำเภอแม่แจ่มร่วมประชุมการจัดงานมหกรรมผ้าตีนจกและผลิตภัณฑ์ชนเผ่าอำเภอแม่แจ่มครั้งที่ 26 ประจำปี 2562

วันที่ 17 มกราคม 2562 นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแ [...]

อ่านต่อ

สพอ.แม่แจ่มพร้อมด้วยเครือข่าย OTOP ร่วมจัดนิทรรศการ ด้านการพัฒนาอาชีพ เพื่อเตรียมต้อนรับนายกรัฐมนตรี

วันที่ 12 มกราคม 2562 นางณัฐธยาน์ โปธิมาพัฒนาการอำเภอแม [...]

อ่านต่อ