สพอ.แม่แจ่มขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี พ.ศ. 2561 “แยกก่อนทิ้ง”

วันที่​ 18 ธันวาคม​ 2561​ นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่มร่วมประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ” จังหวัดสะอาด” ระดับอำเภอ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โดยมี นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม เป็นประธานการประชุม เพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน ” แยกก่อนทิ้ง ” และขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม📸ประชาสัมพันธ์ สพอ.แม่แจ่ม ✏

(Visited 131 times, 1 visits today)