สพอ.แม่แจ่มประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมงานฤดูหนาวและงานผ้าซิ่นตีนจก

14 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น..
*สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม..
ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่าย otop อำเภอแม่แจ่มประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมงาน
*งานฤดูหนาวและงานกาชาด otop ของดีเมืองเชียงใหม่ 28ธค.61-10มค.62
*งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดัจ.เชียงใหม่ 1-3 กพ.62
*งานมหกรรมผ้าตีนจก อ.แม่แจ่ม 1-5 กพ.62 @ ห้องประชุมอำเภอแม่แจ่ม

(Visited 498 times, 1 visits today)