สพอ.แม่แจ่มขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวาระผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 100% ตำบลช่างเคิ่ง

วันที่​ 14​ ธันวาคม​ 2561​ นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม พร้อมด้วยนางสาวนงนุช สุทธิยา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการร่วมประชุมชี้แจงนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวาระผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 100% โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ทีม”หัวไวใจสู้” ตำบลช่างเคิ่ง  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่📸ประชาสัมพันธ์ สพอ.แม่แจ่ม ✏

(Visited 66 times, 1 visits today)