อำเภอแม่แจ่มประชาสัมพันธ์การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ. ปี 2562

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา09.00 น. นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการแม่แจ่ม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่มประชาสัมพันธ์การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ. ปี 2562 โดยมีนายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม ร่วมประชาสัมพันธ์การจัดเก็บข้อมูลฯ ในครั้งนี้ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันให้ข้อมูลที่ถูกต้องและนำข้อมูลไปพัฒนาชุมชน และใช้ประโยชน์ต่อไป ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม …ประชาสัมพันธ์ สพอ.แม่แจ่ม …

(Visited 142 times, 1 visits today)