พัฒนาการแม่แจ่ม ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่แจ่ม ประจำธันวาคม 2561

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา13.00 น. นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการแม่แจ่ม ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่แจ่ม ประจำธันวาคม 2561โดยมีนายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่มเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้พัฒนาการอำเภอแม่แจ่มได้นำวาระแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 1)การสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) และ กชช.2 ค ปี 2562 2)การดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2562 จำนวน 10 หมู่บ้าน 3)การดำเนินงานหมู่บ้านสัมมาชีพของชุมชน ปี่ 2562 จำนวน 27 หมู่บ้าน 4)การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 2562 5)การดำเนินงานต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2562 บ้านแม่ปาน ตำบลช่างเคิ่ง เพื่อประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนให้บรรลุเป้าหมาย ณ   ที่ประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม …ประชาสัมพันธ์ สพอ.แม่แจ่ม …

(Visited 88 times, 1 visits today)