สพอ.แม่แจ่มจัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์การพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ

วันที่ 23 ธันวาคม 2561 นางณัฐธยาน์ โปธิมาพัฒนาการอำเภอแ [...]

อ่านต่อ

สพอ.แม่แจ่มขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวาระผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 100% ตำบลช่างเคิ่ง

วันที่​ 14​ ธันวาคม​ 2561​ นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอ [...]

อ่านต่อ