สพอ.แม่แจ่มร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Backstreet Academy บ้านท้องฝาย

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเ [...]

อ่านต่อ

พัฒนาการอำเภอแม่แจ่มร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน”ทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม”

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเ [...]

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่มร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญสำนักงานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอแม่แจ่ม

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่แ [...]

อ่านต่อ