ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 30 -31 ตุลาคม 2561

นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่มพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่มเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ #สารสนเทศ สพอ.แม่แจ่ม#

(Visited 54 times, 1 visits today)