อำเภอแม่แจ่มร่วมประชุมรับมอบนโยบายการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่

อำเภอแม่แจ่ม วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แกนนำชุมชน อาสาสมัคร “หัวไวใจสู้” เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัเชียงใหม่ จากผู้ว่าราชการจังหวัด เชียงใหม่ ผ่านศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดฯ (POC) ณ หอประชุมอำเภอแม่แจ่ม ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม

(Visited 75 times, 1 visits today)